Олимписки Базен во Скопје /фотогалерија/

Локација: бул. Кочо Рацин,  Центар, Скопје

Автор/и: Р.Раѓеновиќ,  П.Зографски,  Б.Филиповска,  О. Чоланчевска

Година: 1981-83

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски