ОММО држач за велосипеди/ Пазарџиевска

Година: 2017

Автор: Елена Пазарџиевска

Брендирање: Владимир Ристовски

Фотографија: Владимир Ристовски

Контакт >>> fb >>> insta

Држачот на велосипеди ОММО е внимателно дизајнирано парче урбана опрема. Едноставен по форма, со својот елегантен изглед,ненаметливо се вклопува во различните градски пејзажи. Целиот проект има намера да поттикне еден поинаков однос кон урбаната опрема, како од аспект на нејзината функционалност, така и од аспект на зајакнување на нејзниот визуелен идентитет.