Основно училиште „Вук Караџиќ “/ Сидовски

Автор: Мирослав Сидовски

Биро: “Македонијапроект“ – Скопје

Година на проектирање: 1977 год.

Година на изведба: 1980 год.

Локација: Врање, Србија

Извор: Бимас 1981

 

 

Објектот се наоѓа во централното градско подрачје, во непосредна близина на комплекс на објекти од културно историското наследство на градот. Во својот состав на површина од 5000 m2 ги содржи сите нужни простории, врзани за вршење на комплексната образовна функција.

 

Google maps / Street view

Состојба по реконструкција