„Палома Бјанка” / Трајко Димитров 1986

Административно деловен објект -„Палома Бјанка”

автор: Трајко Димитров

фирма: Македонија Проект

локација: општина Центар-Скопје

година на проектирање: 1986

година на изведба: 1988

извор: „100 години модерна архитектура”-Придонесот на Македонија и Југославија (1918-1990) од д-р Михаил Токарев

Локација:

мапа палома бјанка

Основа на приземје:

osnova paloma bjanka dimitrov

 

Аксонометрија:

aksonometrija paloma bjanka dimitrov

Фотографија:

foto paloma Bjankaфотографијата е позајмена

 

Автор на статија: