Станбени кули – Ново Лисиче, Скопје /фотогалерија/

Автори:  Јагода Мицајкова, Милица Бундевска-Каровска, Лилјана Петровска, Елеонора Коцова-Анастасова

Година на изведба : 1981

Локација:  ул. Видое Смилевски-Бато, населба Ново Лисиче – Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/