Станбено-деловен комплекс “Убавици”, Скопје /фотогалерија/

Објект: Станбено-деловен комплекс ОПД-04, познат уште како станбени кули “Убавици”

Автор: Донка Петкова-КостиќЗдравко Рафаиловски

Година на изведба : 1979-1982

Локација:  ул. Никола Парапунов, Населба Карпош 4, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2024/

 

 

 

 

 

Станбено-деловниот комплекс “Убавици”, го сочинуваат три станбени кули, составено од два модела на станбени решенија со катност од Су+П+М+17+Пк, односно Су+П+М+15+Пк.

Поврзани во првите нивоа со простории со деловна намена, користејќи пешачки улици, скалишта и рампи, овозможува засебна урбана целина со посебни сегменти поврзани преку комуникации, притоа дозволувајќи слободно движење на деловните корисници и станарите.