Фотографија / Борис Јурмовски 2014

Фотографии: Борис Јурмовски

Година: 2014

Објект: ЕВН / ЕЛЕМ  Македонија

Град: Скопје

Автор на статија: