Станбена кула “Вртелешка”, Скопје /фотогалерија/

Автори:  Александар Серафимовски

Година на изведба : 1956

Локација:  бул. Кочо Рацин бр.19, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/