15 Симболи на старо Скопје кои не се урнати во земјотресот во ’63-та | фотогалерија

1. Собрание на Р. Македонија

 • Година: 1938
 • Архитект: Виктор Ј. Худак

Сл, 1, 2. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

2. Градска болница

 • Оригинален назив: Завод за социјално осигурување на работниците
 • Година: 1934
 • Архитект: Драго Иблер

Сл, 3, 4. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.javno.mk)

3. Архитектонски и градежен факултет

 • Оригинален назив: Технички Факултет
 • Година: 1949
 • Архитект: ?

Сл, 5, 6. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

4. Министерство за култура

 • Година: ?
 • Архитект: ?

Сл, 7, 8. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

5. Метропол

 • Оригинален назив: Дом на трговска комора
 • Година: 1933
 • Архитект: Милан Злоковиќ

Сл, 9, 10. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

6. Хотел „Холидеј Ин“

 • Оригинален назив: Гранд Хотел
 • Година: 1955-64
 • Архитект: Славко Леви

Сл, 11, 12. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

7. Кино „Култура“

 • Оригинален назив: Кино „Уранија“
 • Година: 1939
 • Архитект: Ѓорѓе Ристиќ

Сл, 13. Денешна состојба (www.marh.mk)

8. Хотел „Бистол“

 • Година: 1924
 • Архитект: ?

Сл, 14, 15. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.skyscrapercity.com)

9. Ристиќева палата

 • Година: 1926
 • Архитект:  Драгутин Маслаќ

Сл, 16, 17. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.wikimapia.com)

10. Палата Шкаперда

 • Година: 1933
 • Архитект:  Георге Симота

Сл, 18, 19. Историска фотографија (www.mkd.mk) / Денешна состојба (www.investa.com.mk)

11. Палата Рубен

 • Година: 1927
 • Архитект:  Иван Артемушкин

Сл, 20, 21. Историска фотографија (архива на семејството Рубен) / Денешна состојба (www.marh.mk)

12. Арапска куќа / Хотел „Јадран“ 

 • Оригинален назив: дом на семејството Диќиџијан
 • Година: 1938
 • Архитект:  Иван Артемушкин

Сл, 22, 23. Историска фотографија (Skopje Resurgent, 1970) / Денешна состојба (www.marh.mk)

13. Дом Ибни Пајко

 • Година: 1937
 • Архитект:  Глигорие Томиќ

Сл, 24, 25. Историска фотографија (www.build.mk) / Денешна состојба (www.faktor.mk)

14. Објект на ул. Македонија

 • Оригинален назив: ?
 • Година: 1938
 • Архитект:  Кирил Жерновски

Сл, 26, 27. Историска фотографија (www.skyscrapercity.com) / Денешна состојба (www.maps.google.com)

15. Објект на „Лондон Паб“

 • Оригинален назив: ?
 • Година: 1934
 • Архитект:  ?

Сл, 28, 29. Историска фотографија (www.build.mk) / Денешна состојба (www.kayak.com)