Поштата во Чаир 1010 / фотогалерија /

Локација: бул. Џон Кенеди б.б., Општина Чаир, Скопје

Автори: /

Година: /

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор на статија:

/ /