Бетонско Скопје 3 / Concrete Skopje 3

Година: 2019-2022

Тема: „Бетонско Скопје“ цели да го документира постземјотресното градителско наследство на Скопје и од него да создаде достоен сувенир, кој покрај визуелната перцепција ќе понуди податоци за авторот на делото, година кога е создадено и неговата локација во просторот

Наслов: Бетонско Скопје 3

Автор: Филип Конески

Фотографии: Филип Конески,  Борис Јурмовски