Фотографии од обновата на Скопје – 1980 год. / I дел

Фотографии од ” Skopje”, брошура посветена на обновата на постземјотресно Скопје, издадена од “Унија на асоцијации на архитектите на Македонија”, во која има обраќање од страна на претседателот на собранието на градот Методи Антов.

Издадена е 1980 година и претставува архивски сведок за современата македонска архитектура. Очекувајте и дополнување на овој албум. Автор на фотографиите е Румен Чамилов.

 

 

Воена болница Скопје-Јоже Осојник

Воена болница Скопје-Јоже Осојник

Народна Банка Скопје - Олга Папеш Радомир Лалович

Народна Банка Скопје – Олга Папеш Радомир Лаловиќ

Архив на град Скопје - Георги Константиновски

Архив на град Скопје – Георги Константиновски

Станбени кули П+16 Карпош Скопје - Трајко Димитров

Станбени кули П+16 Карпош Скопје – Трајко Димитров

 

Административен објект на Алкалоид Скопје - Александар Серафимовски

Административен објект на Алкалоид Скопје – Александар Серафимовски