Бетонско Скопје 1 / Concrete Skopje 1

Година: 2017-2018

Тема: „Бетонско Скопје“ цели да го документира постземјотресното градителско наследство на Скопје и од него да создаде достоен сувенир, кој покрај визуелната перцепција ќе понуди податоци за авторот на делото, година кога е создадено и неговата локација во просторот

Наслов: Бетонско Скопје 1

Автори: Филип Конески

Фотографии: Борис Јурмовски, Филип Конески

Насловно фото: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“/ Марко Мушиќ 1970-74

Гимназија „ Јосип Броз – Тито“ / Василка Ладинска, Живко гелевски 1970-71

Меморијален споменик „ 26 Јули“ / Георги Груин 1965

Медицински училишен центар  „ Панче Караѓозов“ / Јанко Константинов 1969-73

Народна банка на Република Македонија /  Радомир Лаловиќ, Олга Папеш 1971-75

Воена Болница / Јосип Осојник, Слободан Николиќ 1969-71

Македонска опера и балет / Штефан Кацин, Јуриј Принцес, Богдан сплиндер, Марјан Уршиќ 1972-81

О.У „ Јохан – Хајнрих – Песталоци“ / Алфред Рот 1967-69

Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ / Петар Муличковски 1967-72

Студентски дом „Гоце Делчев“ / Георги Константиновски 1969-77

 

Градски ѕид / Љубица Маленкова, Вера Ќосева, Никола Богачев, Симеон Симоски, Славко Ѓуриќ, Александар Серафимовски 1968

Телекомуникациски центар / Јанко Константинов 1972-1982

Железничка станица – Скопје / Кензо Танге 1971-1981

Македонија Табак / Славко Вренцовски 1981-1982

Стамбена кула  / Димитар Димитров 1976

 

Прочитајте повеќе за проектот >>>