Административна зграда “Макпетрол”, Скопје /фотогалерија/

Автор:  Димитар Симоновски

Година на изведба : /

Локација:  ул. Св. Кирил и Методиј бр.4, Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/