Пјацета на ул „Пиринска“ спроти соборниот храм „Св.Климент Охридски“

Локација: општина Центар, Скопје

Автор:  Снежана Костовска Николовска / Инком Инженеринг

Година: 2016

Фотографии: Борис Јурмовски

img_7222

img_7223

img_7231

img_7226

img_7221

img_7235

img_7232

img_7236

img_7230