Урбана опрема во Аеродром / фотогалерија

Во денешната објава посветуваме внимание на „урбаната опрема“ во населба Аеродром. Поточно, во фокусот на оваа фотогалерија (која се надополнува периодично) е урбаната опрема која е дел од оригиналниот проект на блоковите во Аеродром . Таа се карактеризира со нејзината материјалност – натур бетонот и нејзиниот специфичен обликовен манир.

Елементи испоректирани за потребите на оваа населба се категоризираат во повеќе категории:

1. Клупи во влез на зграда
2. Слободностоечки клупи
3. Клупи со интегрирано зеленило
4. Групации на урбана опрема во поголема целина
5. Фонтани
6. Игралишта
7. Отпадни канти
8. Урбана опрема интегрирана со помошни објекти