„Проколнати во бело” / Дамјан Момировски

Брошура: „Damned in white”

Автор: Дамјан Момировски

Година: 2014/15

Изложба: „13 начини на гледање на градот”

 

11349028_10153452111724533_592198120_n

 

Одличен архивски пристап кон документирањето на поствоените спомен одбележја низ градот. Заборавените споменици, со одличен модернистички пристап во обликувањето, се поставени на локациите на случувањата на одреден историски настан.

 

 

Блиску до нам, но далеку од очите. Проект кој треба да не замисли, колку можеме заеднички да придонесеме во архивирањето на сопственото наследство и да го превенираме од заборав.

 

3

 

 

Оваа брошура е дел од вечерашна изложба 13 начини на гледање на градот”, која се води под менторство на проф. Даниел Серафимовски во коорганизација со SIA.

Брошурата можете да га погледнете тука.

 

2

1