Промоција на монографија за црквата „Свети Пантелејмон“ во Велес / Ивковска