Публикација Шарена Џамија – Тетово / Павлов

Наслов: „Шарена Џамија – Тетово“

Автор: м-р Зоран Павлов,

Издава: Министерство за култура на Република Македонија / Управа за заштита на културното наследство

Издавач: проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс

Уредник: Кате Антевска

Лектор: Александар Јордановски

Фотографии: м-р Зоран Павлов

Печат: Датапонс, Скопје

Година: 2016

 

Шарената џамија во Тетово е еден од најисклучителните Османлиски споменици во Mакедонија. Темата на нејзината архитектонска вредност ја имаме начнато во засебна објава, но денес ви претставуваме публикација која го прави тоа многу подетално.

Истражувањето е изработено во рамки на проектот на Владата на Република Македонија со наслов „Публикации за најзначајните вредности од областа на културното и природното наследство“ а е реализиран од Управата за заштита на културното наследство.

 

 

Книгата најпрво не запознава со историјата на објектот а пота прави анализа на нејзината архитектонска типологија и ги опишува сите засебни елементи: планот, фасадата, внатрешноста, минарето итн.

Најголем дел од текстот се фокусира на опис на декорациите кои се исклучително обилни и детални во овој објект. Авторот не води низ нејзините фреско-слики, толкувајќи ја нивната позадина и симболика.

 

Целата публикација е достапна на профилот на авторот на порталот academia.edu -> линк