Скопски порти / 1

Остатоците од старата еклектична архитектура и поствоениот период се повеќе исчезнуваат. Оние примери кои преживуваат некако, често се надоградени, преградени, со променета столарија или пак делумно рефасадирани со „енергетско ефикасна фасада“.

Во тој наш „однос“ кон градителското наследство исчезнуваат и портите кои претставуваат занаетчиско уметнички дела, но она што малку е останато ви го презентираме во нова објава на оваа тема.

Прошетавме по Плоштад „Македонија“, улицата „Максим Горки“, дел од „Дебар Маало“ и нешто помеѓу.

 

Фото: Филип Конески (2024)