Станбено трговски комплекс 13ти Ноември – Острово

Локација: бул. Јане Сандански,  Аеродром, Скопје

Координатор: Донка Петкова Костиќ

Компанија: Мавровопроект

Автори на објект К-3: Миодраг Митровиќ,  Елизабета Дурлевиќ

Автори на објект Б-4: Воислав Банишки

Година на проектирање: 1983

Година на изведба: 1989


Станбени згради „Острово“

Автори: Костиќ, Батковска, Филипова, Петковска, Митровиќ

Соработници: Кондева, Цветковски

Година: 1982/83

Фото / 2022/ : Борис Јурмовски

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивски материјали од Бимас и Мавровопроект: