Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје / фотогалерија

Локација: Бул. “Гоце Делчев” бр.9, Скопје

Автор: Марко Мушиќ

Година: 1970-74

Фото /  2019 / 2020/ : Борис Јурмовски