Д.Т.Ц „Мавровка “ – Скопје / фотогалерија

Автори: Здравко Рафаиловски, Донка Петкова – Костиќ

Соработници: Миле Недевски, Светлана Нинова, Љупка Апостолоска, Анѓа Смилевска, Андонија Петрова

Година на проектирање: 1985-86

Изведувач: ГРО МАВРОВО

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии: Борис Јурмовски / @marh.mk