Д.Т.Ц „Мавровка “ – Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски

Автори: Здравко Рафаиловски, Донка Петкова – Костиќ

Соработници: Миле Недевски, Светлана Нинова, Љупка Апостолоска, Анѓа Смилевска, Андонија Петрова

Година на проектирање: 1985-86

Изведувач: ГРО МАВРОВО

Извор: Бимас 1987

Со објектот се заокружува реализацијата на урбанистичкиот план на потесното градско јадро. На приземје, мезанин, сутерен и визба се застапени следниве содржини од јавна намена:

-стоковна куќа, хипермаркет, специјализирани продавници;

-угостителски локали, ресторани, пицерија, слаткарници;

-кино сала за 400 гледачи;

-експозитури на банки, пошта, аптека, туристички агенции;

-локали за малото стопанство во кои се застапени и стари занаети;

-магацински простор, засолниште,машински инсталации, диспечерски центар и паркинг за 100 возила;

-0д I-X кат е проектиран деловен простор.

Вкупна површина на центарот изнесува 29 500 м2,

Mavrovka_situacija so parter

Објектот постепено израснува од пониски кон повисоки катности, давајќи му посебен акцент на аголот кон раскрсницата.

фотогалерија>>>