Велешката костурница / фотогалерија 2 (ентериер)

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 25

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 40

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 33

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 24

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 31

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 26Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 34

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 27

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 32

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 36

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 37

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 38

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 41

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 39

Kosturnica Veles_MARH_Filip Koneski 43

Фото: Филип Конески

Автор на статија: