Станбени кули – Автокоманда, Скопје /фотогалерија/

Автори:  Киро Миноски

Година на изведба : 1968

Локација:  ул. Јани Лукровски бр.2, населба Автокоманда – Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/