Станбени Кули , Ново Лисиче-Скопје

Автори: ?

Година на изведба : ?

Локација:  Видое Смилевски Бато, Ново Лисиче-Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/