Студенти предлагаат урбанистичко ребрендирање на Кочани

Статијата е сопственост на изворот samoprasaj.mk и е пренесена во целост >>>

Педесетина студенти од Архитектонскиот факултет претставија 11 идеи за урбанистичко уредување на Кочани: изградба на електрана што ќе ги користи нус производите од преработката на оризот за добивање електрична енергија за јавен транспорт, пренамена на фабриката „Атом“, разубавување на двата брега на реката, нови типски населби…

https://www.youtube.com/watch?v=195H4p9Lf1U

За Дивна Пенчиќ, нивната професорка од Архитектонскиот факултет, ваквиот начин на визионерско и стратегиско планирање е многу подобар за идното уредување на градот одошто цртање апстрактни линии.

Студентските идеи ги слушнаа и поздравија општинските архитекти.

Видеото го изработи Институтот за комуникациски студии.

Новинарка: Соња Петрушевска
Снимател: Иван Поповиќ
Монтажа: Ристе Душковски