Алатки за евалуација на јавни простори / Докузова, Рафаиловска, Вељаноски

  Наслов: Алатки за евалуација на јавни простори - Преглед на јавни простори и студии на случај – Скопје (2018-2023)...

Kонкурсен труд за архитектонско-урбанистичко уредување на ридот Кале / МОДУЛ

Автори: Ана Рафаиловска, Невенка Манчева Аџиевска, Марија Антиќ Николова, Лидија Ристовска Распишувач на конкурсот: Музеј на современата уметност Скопје, Архитектонски...