70 години АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Пред 70 години, на 6ти октомври, се одржал првиот час на тогаш новиот Архитектонски факултет во рамките на Универзитетот „Св....

Победнички проекти на 24H, 2018 / Аврамоска, В. Фејза, А. Фејза, Догазанска

Оваа година се одржаа 26 и 27-тата едиција на натпреварот 24H., организиран од Ideas Forward. Неговата цел е преку временскиот...

ОБРАЗОВЕН КАМП – ‘’INNO4EDU’’ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

05.05.2018 - 16.06.2018 Национална Универзитетска Библиотека ,,Св. Климент Охридски” Скопје СмартАп - Лабораторија за социјални иновации во соработка со УНИЦЕФ...

Дооформување на блок со културни и образовни содржини/ Соларска

Магистерски труд / Архитектонски факултет Скопје  Автор: Стефани Соларска  Ментор: Доц. д-р Михајло Зиноски  Тема: „ТРАНСФОРМАТИВНИ ТИПОЛОГИИ“ истражување на архитектонски...