Red Ribbon – Креативна урбана интервенција

Автори: Нусејба Хамити, Фјола Саити Red Ribbon е урбана интервенција позиционирана на влезот на поранешниот објект на Радио Тетово, кој...

Нов културен и социјален центар – Тетово / Саити

Магистерски труд Автор / Студент: Фјола Саити Ментор: Доц. Д-р Михајло Зиноски Локација: Тетово Тема: Нов културен и социјален центар...

Културен дистрикт – Скопје / Саити

[su_divider top="no" size="2"] Проектирање на општествени згради - Интегративно Студио IX   Реупотреба и пренамена на индустриските објекти денес е современ...