Red Ribbon – Креативна урбана интервенција

Автори: Нусејба Хамити, Фјола Саити

Red Ribbon е урбана интервенција позиционирана на влезот на поранешниот објект на Радио Тетово, кој од неодамна функционира како Социо-културен простор „Space Tetova“.

Red Ribbon е проект финансиран од Министерството за Kултура на С. Македонија, а го реализираа волонтери.

 

Локација

 

Непостоењето на вистински паркинг за велосипеди и оштетената фасада од факторот време и човек, придонесе за идејата да се создаде „Red Ribbon“, црвената лента која ќе ги обедини влезот, фасадата и паркингот.

 

 

Локацијата на која е поставена оваа интервенција се наоѓа во органскo развиенa населба. Во 2018 година,  напуштената зграда  беше претворена во социјален и културен центар за младите во градот. Пред главниот влез на овој објект вовлечен од улицата се формира мал јавен простор, на кој му доликува една ваква интервенција.

 

 

 

 

Интервенцијата е инспирирана од опрганската природа на околината. Таа непосредност и овозможува да се движи слободно, започнува од подот и се издигнува високо обиколувајќи го влезот и движејќи се по фасадата. Оваа непрекината лента изработена од метал создава различни функции како што се: надстрешница, место за седење, паркинг за велосипеди и жардињера.

 

 

 

 

Функциите на елементот се од полза на жителите и посетителите на Социо-културниот простор. Вистинската врска меѓу дизајнот и корисниците е дефиниран од заедничките потреби. Филозофијата зад овој проект е да се создаде впечатлив простор со визуелен идентитет од достапни и економични материјали.

 

 

Со дизајнирањето на Red Ribbon, авторите повикуваат на користење на ваквите простори и нивно претворање во јавно корисни, надевајќи се дека ќе повлечат слични интервенции во околината и градот.