БРЗИОТ АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

BRT ( bus rapid transit ) или брз автобуски презвоз,  претставува затворен систем на јавен транспорт исто познат како и...

ГРАДОТ СКОПЈЕ ГО ПРЕЗЕНТИРАШЕ ПРОЕКТОТ ЗА БРТ – СИСТЕМОТ ЗА БРЗ АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

Што претставува БРТ системот на јавен превоз и зошто Градот Скопје го одбра токму овој модел на јавен транспорт како...