Технометал-Вардар, Скопје / фотогалерија

Локација: ул. Ѓуро Стругар и ул. Македонија, Општина Центар, Скопје

Автори: Димитар Димитров, Росанда Минчева

Година: 1978

Фото / 2017-2022/ : Борис Јурмовски;  /1980/ Румен Чамилов

 

Технометал-Вардар (Блок Москва) состојба 1980 год.

 

Технометал-Вардар (Блок Москва) состојба 2017 год.

 

Технометал-Вардар (Блок Москва) состојба денес 2022год.