Тековни конкурси/ мај – јуни

Извори: e-nabavki.gov.mk

 

Конкурс за идејно решение за воден парк,

Локација: Гостивар

Распишува: општина Гостивар

Награди :Прва награда – 50.000,00 денари Прв откуп – 35.000,00 денари Втор откуп – 25.000,00 денари

Рок: 26.06.2018 до 12 часот

Повеќе >>>

Конкурс за избор на 1 (едно) идејно-обликовни и архитектонсkо–урбанистички решенија на едукативни просторни инсталации  и реализација во зелен појас

Локација: парк, општина Чаир

Распишува: град Скопје

Тема: “Во имагинарниот свет на децата“

Награди: Предвидено е доделување на една главна награда во нето износ од 120.000,00 денари

Рок: 13.06.2018

Повеќе >>>