Воена кула – Автокоманда, Скопје /фотогалерија/

Автори:  Трајко Василев

Година на изведба : 1972

Локација:  ул. Јани Лукровски бр.2, населба Автокоманда – Скопје

Фотографии: Борис Јурмовски  /2023/