Предавање: Works and Worries – FAKT, Берлин

Младински Културен Центар (МКЦ)

Кеј Димитар Влахов 15, Скопје

14 септември (Петок), 20 часот

 

ФАКТ е младо архитектонско биро со седиште во Берлин, основано во 2013 година. Тековните проекти на бирото варираат од проекти за мебел до изведени проекти, како и водење настава како гостувачки професори. Кон овој широк спектар на проекти бирото приоѓа со цел да пронајде јасен, дефиниран одговор кон секој проект. Бирото ја гледа архитектурата како можност за изработка на целосни проекти, работејќи по одредени систематски принципи и потрага по прецизни просторни предлози.

Сите основачки членови на бирото – Себастијан Ернст, Себастијан Керн, Мартин Тесарц и Јонас Тратц – заедно студираат на ТУ Берлин и ЕТХ Цирих и соработуваат во неколку бироа пред да го основаат сопственото биро. Сите ко-основачи се поканети како гостувачки професори на универзитетот во Тренто, Италија. Дополнително, ФАКТ води две пост-дипломски дизајн студија на факултетот за архитектура ДИА во Десау. Започнувајќи од 2019 година, ФАКТ добива едногодишна стипендија за студиски престој во германската академија во Рим лоцирана во Вила Масимо.

Архитектонската програма на Ин Ситу е курирана од Слободан Велевски и Марија Мано Велевска.

Предавањето ќе биде одржано на англиски јазик.

Линк од fb event:

https://www.facebook.com/events/296569174272441/

Линк од website на ФАКТ студио:

http://fakt-office.com/

Повеќе информации:

https://insitu.mk/mk/kuratori/

За In Situ Art Fair (превземено од официјалниот опис на Facebook):

In Situ is an international art fair composed of evolving program components, all of which are (inter)related through a unifying niche of authentic expression.
Established with the purpose of providing a backbone for the growth and development of contemporary and conventional formats of expression, In Situ seeks to be both inclusive in its approach and exclusive in its output.
This contradiction in its pursuit comes from the belief that only by merging the unpredictable we can provide a breeding ground for a progressive cultural and artistic scene.