Земјотресот во „боја“

Автор: Звонко Плавевски

Извор >>>

Авторот  објави „ретуш“ на познати фотографии на скопската катастрофа – земјотресот од 1963та година. Ваква техника на „боење“ на црно белата фотографија се користела долго време во минaтото, со цел пореалистично доживување на истата.

Кон изворната галерија>>>