October 12, 2017

Ќе се руши скопскиот саем?

Страната Skopjeinfo пренесува информација за возможно рушење на халите на скопскиот саем, кои биле продадени од страна на досегашните сопственици, словенечката групација ЕРА. „Имотот на Скопски саем бил заложен во …