January 15, 2018

Повик за текстови за употребата на дрвото во архитектурата и дизајнот

МЕЛЕЕМ ве поканува да напишете текст на тема поврзана со дрвото и неговата употреба во дизајнот и архитектурата. Текстот треба да биде истражувачко-авторски. Доколку користите извори, јасно наведете и цитирајте. …