February 19, 2018

Отворен пазар во Ресен / Џидрова

СТУДИО 7/2 Пазарот како централен јавен простор, место за продажба на добра и место за разни социјални и културни собири, чија поставеност и форма е одговор на постоечката патека и …