Звонко Вугрешек – Преку алгоритамски дизајн до интелигентни решенија

April 19, 2018

Извори: Архитектонски факултет Скопје

Нови дијалози – Талент

Предавач: Звонко Вугрешек

Наслов на предавање: „Преку алгоритамски дизајн до интелигентни решенија“

Дата: 19.04.2018 четврток

Време: 19:00 часот

Локација: Сквер на АФС

Автор на статија:

| / / / |