Берза / Константин Џуковски

Дипломски труд на тема : „Берза на хартии од вредност-Скопје”

автор: Константин Џукески

година: 1990

факултет: Архитектонски факултет Скопје при УКИМ

извор: Бимас 1991

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_1Ситуација

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_2Анализа на форма

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_3Основа

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_4Пресеци

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_5Изгледи

Берза на хартии од вредност_Константин Џуковски_6Аксонометрија

Автор на статија: