Гарнитура за седење „МОНЦА” / Нада Ивановска за „Треска”

СОЗТ „ТРЕСКА”-СКОПЈЕ, биро за проектирање и дизајн

тип на мебел: гарнитура за седење „Монца”

автор: Нада Ивановска

година на проектирање: 1988

година на изведување: 1988

производител: РО „Треска-мебел”, ООЗТ Тапетарија- Скопје

признание: „Сребрен клуч” на Меѓународниот саем за мебел во Белград 1988

Treska logo

Treska garnitura 2

Автор на статија: