Ентериер на стан [МВ] / АРХИТЕКТРИ

Проект: Внатрешна архитектура на стан

Локација: Скопје

Година: 2013

Статус: изведен

Автори: Архитектри

Соработници: Димитрис Росиколупос, Андреј Прошевски

Фотографии: Бојана Бораниева

Контакт: arhitektri.mk

1

3

5

13

7

20

19

6

11

10

8

12

16

15

17

18

14

Автор на статија: