Кандилабри во паркот на езерата во Аеродром

P1650019

P1650016

P1650027

P1650018

Автор на статија: