Киоск „КЦ – 190“(КБ-190) / Никољски

Автор:  Александар Никољски

Година на проектирање: 1986

Година на производство: 1986

Производител: РО „Треска – Полипласт“ – Струга

Извор: Бимас 1987

 

Киоскот „КЦ-190“ претставува мал повеќенаменски објект. Можностите за неговата примена се неограничени и тоа:

– продажба на печат;

-продажба на тутун и ситни предмети;

-лотарија;

-цвеќе и сувенири;

-занаетчиски и сервисни дејности…

Киоскот е работен во модул, што овозможува зголемување на основниот простор, во зависност од локацијата и функцијата на објектот.

 

Ф.К