Клиничка болница- Штип / Љиљана М. и Горана М. 2013

Автори: Љиљана Митровиќ и Горана Митровиќ

Соработници:  Срѓан Митровиќ, Иво Антонијевиќ, Филип Надевски

Инвеститор:  Министерство за Здравство на РМ

Локација: Кавалски рид – Штип

Проектирање: 2013-14

Награда: Бимас 2014 / категорија – Архитектонски проекти

Извор: Бимас 2014

osnova bolnica Shtip

Copy of n9

Copy of n5

2

Copy of n3

Copy of n1

Copy of n10

Автор на статија: