Летна школа на Архитектонски факултет-Скопје, при УКИМ

 

Објавени се податоците за  летната школа на Архитектонскиот факултет при Уким за 2015. Традиционално по 24 пат се случува во манастирот „Св. Јоаким Осоговски”, во Крива Паланка. Оваа година се случува под менторство на Питер Л. Вилсон (Bolles+Wilson), од 4-11 Јули, 2015 година. За повеќе информации контактирајте го факултетот

извор: http://www.arh.ukim.edu.mk/index.php/mk/

LS2015_poster_mal_final

Автор на статија: