Нова шанса за основен проект на новата Универзална сала

По два неуспешни обиди, се распишува трет оглас за избор на фирма, која ќе го изработи основниот проект за новиот објект на Универзална сала.

Новиот изглед беше избран на конкурс, на кој пристигнаа десетина проекти. Победничкиот дизајн е во форма на јајце, дело на скопското архитектонско студио „Stone Design”. Поради комплицираноста на зафатот, и веројатно нереалната процена на чинење на фазата-основен проект за еден ваков сложен концепт, македонските бироа не се обидуваат да одговорат на огласот.

Нова Универзална сала Скопје 2

Автор на статија: